Asistencia vedúcim pracovníkom / Assistance to managers

cvmango ID: 5104

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2016 - 2019

Administratívny pracovník

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

  • organizácia úradu,
  • koordinácia cestovania
  • korešpondencia
  • kontakt s orgánmi

01/2012 - 02/2016

Pomocník v domácnosti

11/1995 - 01/2012

Referent

Zameranie spoločnosti: Orgán štátnej správy

  • vyhodnotenie hlásení o podozrivých bankových transakciách

Vzdelanie / Education
1998

Finančná polícia
1985 - 1989

Obchodná fakulta