Asistent audítora / Administratívny pracovník

cvmango ID: 5178

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2019 - trvá

Pracovník

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné činnosti v doprave

06/2019 - 08/2019

Pracovník

Zameranie spoločnosti: Termálne kúpalisko

05/2018 - 12/2018

Pracovník

Zameranie spoločnosti: Kovovýroba

Giesecke Devrient

Product Security Auditor

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

  • interná bezpečnosť
  • dohľad nad bezpečnosťou pracovných postupov vo výrobe
  • kontrola dodržiavania predpisov a požiadaviek zákazníkov, audit
  • technická bezpečnosť, vstupné a cyklické školenia, krízový manažment

07/2007

Obchodný manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba náterových hmôt, lakov a podkladových ochranných vrstiev

02/2006 - 07/2006

Bezpečnostný pracovník

Zameranie spoločnosti: Súkromné bezpečnostné služby

08/1991 - 10/2005

Analytik

Zameranie spoločnosti: Štátna správa

Vzdelanie / Education
1999 - 2002

Pedagogická fakulta

MOV
1985 - 1988

Stredná odborné učilište strojárske

Drevospracujúci priemysel
2016

Osvedčenie: Lean Shop Floor Certification

2012 - 2015

Kurz: SBS

2014

Kurz: Odborná príprava osôb vykonávajúcich detekčné kontroly nákladu a poštových

2011

Kurz: Školenie interných auditorov QMS ISO 9001: 2008, a výkon auditov podľa normy ISO 19011:2002

2004

Kurz: Anacapa Sciences Criminal Intelligence Analysis

2004

Kurz: Analyst´s Notebook, iBase User, iBridge User

2004

Kurz: Analyst´s Notebook

2003

Kurz: Kriminálne analýzy

2003

Kurz: Implementácia Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín CITES a príslušnej legislatívy