Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Asistent/ Nákupca

cvmango ID: 5125

Kandidátka má bohaté skúsenosti s prácou v systéme SAP. Pripravovala identifikačné čísla, separátne diel, ale aj kompletné zostavy podľa požiadaviek zákazníka. Bola zodpovedná za tvorbu tréningových modulov a tiež zaškoľovanie nových zamestnancov. Rovnako mala príležitosť pôsobiť na oddelení nákupu, kde zastrešovala komunikáciu s dodávateľmi, vyjednávala podmienky a vybavovala reklamácie. Bola zodpovedná za prípravu zmlúv a dohôd. Mladá komunikatívna kandidátka, ktorá má zmysel pre detail. Má záujem sa ďalej vzdelávať a učiť nové veci. Rada prijíma nové výzvy. Má komunikatívnu znalosť anglického jazyka.

Pracovné skúsenosti / Work experiences
05/2004 - 01/2020

Operátor Pickingu / IMDS Assistent / Assistent nákupu / MRO nákupca / IMDS Coordinator

Operátor Pickingu (05/2004 - 12/2005)

 • vychystavanie predných a zadných nárazníkov podľa objednávky zákazníka
 • kontrola kvality a prípadná oprava chýb
 • blokovanie poškodených kusov v SAP-e

IMDS Assistent (01/2006 – 12/2008)

 • kontrola prijatých identifikačných čisiel od dodávateľov, porovnávanie údajov so SAP systémom, výkresom a interným systémom dielov (Keops)
 • príprava identifikačných čisiel, separátnych dielov a tiež komletných zostáv na základe požiadaviek OEM zákazníkov
 • kontrola zakázaných látok na základe GADSL zoznamu a REACH

Assistent nákupu (01/2009 - 12/2011)

 • zakladanie zmlúv do SAP systému na základe požiadaviek nákupcov (všetky pobočky Európy)

MRO nákupca (01/2014 – 01/2016)

 • zodpovednosť za nákup a nákupný proces potrebných zariadení a služieb pre Technické Centrum (BTC) na základe požiadaviek intených zákazníkov s dodržiavaním etického kódexu
 • sledovanie možností trhu
 • komunikácia a riadenie dodávateľov
 • príprava zmlúv a dohôd
 • vyjednávanie podmienok a vybavovanie reklamácií

IMDS Coordinator (02/2016 - 01/2020)

 • kontrola prijatých identifikačných čisiel od dodávateľov
 • porovnávanie údajov so SAP systémom, výkresom a interným systémom dielov (Keops)
 • príprava identifikačných čisiel, separátnych dielov a tiež komletných zostáv na základe požiadaviek OEM zákazníkov
 • kontrola zakázaných látok na základe GADSL zoznamu a REACH
 • vytváranie tréningových modulov
 • zaškolovanie nových zamestnancov v systéme

Vzdelanie / Education
2008 - 2013

Materiálovo Technologická Fakulta

Kvalita Produkcie / Bakalárske štúdium