Asistentka

cvmango ID: 5054

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
05/2018 - 12/2019

Obchod & Marketing

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami

 • návrh riešenia pre špecifické projekty a spracovanie cenovej ponuky podľa technickej dokumentácie projektu
 • zaznamenanie a správa projektov a ich zmien v systéme CRM
 • starostlivosť o stálych zákazníkov, pravidelná komunikácia so zákazníkmi, príprava a aktualizácia cenníkov podľa potreby
 • školenie robotníkov na stavbách
 • identifikácia najlepších marketingových kanálov s cieľom osloviť určitú skupinu (investori, projektanti, zákazníci,...) prostredníctvom kampane a publikácií
 • tvorba a zabezpečovanie marketingových materiálov pre prezentáciu firmy a obchodné stretnutia
 • plánovanie a zabezpečovanie udalostí, konferencií v rámci Európy
 • podpora logistiky (tvorba kódov produktov v internom nástroji PAD, zaznamenávanie nákupov, objednávok, potvrdení v systéme SAP, …)
 • správa zdieľaného kalendára a starostlivosť o chod kancelárie
 • asistentka konateľa

10/2017 - 12/2017

Administratívny pracovník

Zameranie spoločnosti: Ťahanie drôtov za studena

 • príprava dokumentov a materiálov na stretnutia a školenia, vyhotovenie záznamov zo stretnutí
 • starostlivosť o osobné informácie a certifikáty zamestnancov

Vzdelanie / Education
09/2016 - 05/2018

Materiálovotechnologická fakulta

Priemyselný manažment
09/2013 - 06/2016

Materiálovotechnologická fakulta

Personálna práca v priemyselnom podniku
09/2009 - 06/2013

Obchodná akadémia