Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Asistentka / Administratívny pracovník

cvmango ID: 3237

Kandidátka má ukončené úplné SŠ vzdelanie: Obchodná akadémia vo vyučovacom jazyku slovenskom. Od ukončenia SŠ pracuje v spoločnosti, ktorá je zamerená na výrobu a predaj bezpečnostných zariadení: trezory, banková technika na pozícií Koordinátorka objednávok / Fakturantka: vo svojej zodpovednosti má najmä spracovanie objednávok v systéme, komunikáciu so zákazníkom Španielsko, Švajčiarsko, Poľsko, Česko, Slovensko), prepravu (kamióny, letecká preprava), komunikácia s colnicou a špedičnými firmami. Participovala na optimalizácií procesov spracovania objednávok a ich zjednodušení a zrýchlení. SAP - užívateľ (faktúry, objednávky, dodacie listy). Maďarský jazyk: aktívna znalosť. Anglický jazyk: aktívne využíva písomnú formu pri komunikácii so zákazníkom.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.