Biznis raňajky - vstup voľný!   Rezervovať termín

Asistentka / Asistentka manažéra

cvmango ID: 4140

Kandidátka so skúsenosťami v oblasti administratívy, komunikácie s klientmi, náborom zamestnancov, prípravou podkladov pre fakturáciu, prijímaním návštev, vybavovaním korešpondencie, prípravou reportov a prezentácií, vedením pokladne a podobne. Denne komunikuje v anglickom jazyku (mailom, ústne). Kandidátka s dobrými komunikačnými a organizačnými zručnosťami. Aktívna znalosť anglického jazyka a MS Office.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.