Asistentka / Office Manager

cvmango ID: 4706

Kandidátka počas štúdia pracovala ako večerná asistentka. Preberala agendu po právnych asistentoch a koncipientoch po 17-tej hodine a pracovala na podkladoch a ich kontrole podľa potreby a termínov. Komunikovala aj s klientmi z iných časových pásem, v prípade nutnosti komunikovala s IT podporou z Filipín. Po ukončení štúdia nadobrudla skúsenosť ako Office Manažérka. Najzodpovednejším projektom počas jej pôsobenia bola relokalizácia spoločnosti do nových kancelárskych priestorov. Dohliadala na plnenie plánu a zodpovedala za kontrolu a usmernenie prác sťahovacej služby. Rovnako má skúsenosti aj s organizovaním stretnutí, triedením pošty, zabezpečovaním chodu kancelárie, kontrolovaním, upravovaním a evidovaním dokumentácie. Komunikovala so štátnymi inštitúciami a notármi. Posledným projektom bolo nastavenie administratívy v startupovej spoločnosti. Kandidátka nastavovala systém administratívy s využitím predchádzajúcich skúseností, ale zároveň ich prispôsobovala potrebám malej spoločnosti. Po nastavení procesov stačí spoločnosti zamestnanec na čiastočný úväzok. Kandidátka má príjemné a reprezentatívne vystupovanie. Prejavuje aktívny záujem o prácu a rozširovanie svojich kompetencií. Má potrebu sebarealizácie a rozvoja.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.