Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Čašník / Kuriér

cvmango ID: 5420

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2019 - 04/2020

Čašník / Barman

Zameranie spoločnosti: Reštauračné služby

 • príjem objednávok
 • roznášanie jedál a nápojov, príprava nápojov
 • debarasovanie a účtovanie objednávok

05/2015 - 01/2019

Dispečer

Zameranie spoločnosti: Reštauračné služby

 • zodpovednosť za plynulý rozvoz jedál po Bratislave
 • zodpovednosť za šoférov, prípadne aj rozvoz jedál

05/2012 - 02/2015

Zástupca manažéra / Predajca

Zameranie spoločnosti: Služby operátora

 • zodpovednosť za zverenú pracovnú smenu v neprítomnosti managera predajn
 • zastupovanie managera predajne v jeho neprítomnosti
 • predaj produktov

02/2008 - 05/2012

Teamleader / Asistent manager / Osobný šofér (Anglicko)

Zameranie spoločnosti: Výroba

 • zodpovednosť za plynulý chod prevádzky- 100 zamestnancov,
 • plánovanie výroby a dochádzky
 • príprava a prezentovanie krátkodobých a dlhodobých plánov firmy,
 • osobné zabezpečenie príchodu a odchodu managera na prevádzku odvozom

10/2007 - 01/2008

PI department (Anglicko)

Zameranie spoločnosti: Skladovanie a uskladňovanie

 • vyhľadávanie stratených produktov v systéme
 • asistent manažéra v skladovacích priestoroch
 • eliminácia straty vyhľadávaním konkrétnych tovarov zamenených v systéme

03/2005 - 08/2007

Teamleader / Manager (Anglicko)

Zameranie spoločnosti: Skladovanie a uskladňovanie

 • zodpovednosť za zverených zamestnancov- 15 zamestnancov
 • zodpovednosť za plynulý chod špedície
 • kalkulácia rozvozu

Vzdelanie / Education

Katedra sociálnej práce

1995 - 2000

Hotelová akadémia