Coach / Koordinátor / Projekty

cvmango ID: 4998

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2018

Učiteľ

Zameranie spoločnosti: Základná škola

 • riadenie projektu na zlepšenie pracovného tímu
 • komunikácia s rôznymi zainteresovanými stranami (deťmi,rodičia, kolegovia, sponzori)
 • účasť na školeniach zameraných na softvérové zručnosti

02/ 2018 - 06/2018

Processing agent

Zameranie spoločnosti: Ostatná stavebná inštalácia

 • spracovanie dát v SAP
 • priama podpora prvej línie (predajcovia) umiestnená vo Francúzsku
 • analýza dát, denná práca s Excelom

07/ 2017 - 02/2018

Customer Experience

Zameranie spoločnosti: Nezisková organizácia

 • projektový manažment a vedenie miestnych tímov
 • strategické a taktické plánovanie, inovácie

07/2016 - 06/2016

Business cordinator support

Zameranie spoločnosti: Kombinované administratívno-kancelárske činnosti

 • podporné úlohy pre obchodné oddelenie
 • analýza a porovnávanie údajov v dokumentoch v rôznych jazykoch

09/2015 - 07/2016

IT tester

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • manuálne testovanie nových bankových softvérov
 • komunikácia s rozvojovými tímami a ostatnými

04/2014 - 08/2015

Administratívny špecialista

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • správa a validácia údajov
 • priama podpora pobočiek

Vzdelanie / Education
2012 - 2017

Fakulta aplikovaných jazykov