Ekonomický / Finančný riaditeľ

cvmango ID: 5069

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/1999 - 07/2019

Ekonomický / Finančný riaditeľ / Vedúci odboru Interného auditu a kontroly / Výkonný riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Spracovanie a výroba skla

Ekonomický / Finančný riaditeľ (01/2009 - 07/2019)

  • riadenie celého ekonomicko-finančného úseku v oblasti účtovníctva, daní, financií, treasury, controllingu a plánovania
  • ekonomické riadenie firiem v skupine

Vedúci odboru Interného auditu a kontroly (01/2005 - 12/2008)

  • vybudovanie a riadenie interného auditu vo firme - 3 zamestnanci
  • realizácia procesných interných auditov vo firme ako aj vo firmách v skupine

Výkonný riaditeľ (10/1999 - 12/2004)

  • komplexné riadenie celej firmy

Ekonomický / Finančný riaditeľ (04/1999 - 09/1999)

  • riadenie celého ekonomicko-finančného úseku

Vzdelanie / Education
1980 - 1984

Fakulta riadenia

Ekonomická štatistika
1976 - 1980

Stredná ekonomická škola

Všeobecná ekonomika
2005 - 2006

Kurz: Dlhodobé vzdelávanie interných audítorov