Ekonomický / Finančný riaditeľ

cvmango ID: 5077

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2014 - trvá

Výkonný riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

 • výkonný manager spoločnosti
 • krízový manažment
 • akvizície spoločnosti
 • organizačné, ekonomické a finančné poradenstvo
 • účtovníctvo
 • investičná činnosť-výstavba

05/2018 - 02/2019

Ekonomický / Finančný riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Zmiešané hospodárstvo

 • akvizície, vyhodnocovanie spoločnosti,DD
 • riadenie ekonomického oddelenia dcérskych spoločnosti matky
 • nastavenie ekonomických a finančných procesov

08/2013 - 09/2014

Výkonný riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd

 • krízový manažment spoločnosti
 • príprava reštrukturalizácie spoločnosti

04/2002 - 07/2013

Riaditeľ za ekonomiku a financovanie

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s nápojmi

 • nastavenie spoločnosti po organizačnej, ekonomickej a finančnej stránke
 • zabezpečenie ekonomického fungovanie 4 obchodných prevádzok po SR
 • zabezpečenie prechodu na nový systém účtovníctva a zavedenie ekonomického programu POHODA
 • spravovanie účtovných , daňových a ekonomických procesov

01/2002 - 08/2005

Ekonomický riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

 • kompletná ekonomická agenda spoločnosti
 • ekonomické a finančné riadenie spoločnosti
 • nastavenie kompletných obchodných a ekonomických paramterov zahraničnej zákazky

Vzdelanie / Education
1985 - 1989

Vysoká škola technická

Ekonomika a riadenie výroby
1982 - 1985

Gymnázium

10/2019 - 02/2020

Kurz: Daňový špecialista

2006

Kurz: Nákladový controlling

2002

Kurz: Finančný manažment

1999

Kurz: Základy dani a súvisiace predpisy

1995

Kurz: Výkon činnosti asistenta audítora

1994

Kurz: Daňove poradenstvo