Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Ekonomický/finančný riaditeľ

cvmango ID: 5494

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2018 - trvá

Ekonomický/finančný riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Jedálne

  • riadenie obchodnej prevádzky spoločnosti
  • spracovanie a príprava podkladov pre účtovnú spoločnosť
  • komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi spoločnosti
  • finančné plánovanie
  • komunikácia s úradmi verejnej správy a pod

06/2006 - 09/2018

Vyšetrovateľ PZ

Zameranie spoločnosti: Vládna inštitúcia

  • vyšetrovanie ekonomickej kriminality so zameraním na Daňovú kriminalitu, dane a poistné, účtovníctvo

06/2005 - 06/2006

Kontrolór daní

Zameranie spoločnosti: Daňový úrad

  • výkon daňovej kontroly na úseku priamych a nepriamych dani v zmysle zákona

01/2005 - 05/2005

Výkon kontroly

Zameranie spoločnosti: Vládna inštitúcia

  • výkon kontroly na úseku verejnej a štátnej správy podľa plánu a pokynov schválených vládou SR

Vzdelanie / Education
1999 - 2004

Fakulta manažmentu

1994 - 1998

Stredná priemyselná škola

Technicko - informatické služby