Elektromechanik / Elektrotechnik

cvmango ID: 5174

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2016 - trvá

Revízny technik

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

  • revízie vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky 508 / 2009

01/2005 - trvá

Elektrotechnik,správca budovy / Nákupca / Verejné obstarávanie

Zameranie spoločnosti: Ťažba a plnenie prírodnej minerálnej vody

  • starať sa o technologické zariadenia po elektro -pneumatickej a hydraulickej stránke
  • zabezpečovanie materiálu pre výrobu ako aj pri opravách , správca budovy , energetik , vedúci čističky odpadových vôd, viesť dochádzku podriadených a vypracovávať podklady pre výplaty
  • zabezpečovať agendu súvisiacu s verejným obstarávaním a na základe cenových ponúk oznamujem výsledky účastníkom

05/ 2001 - 12/2004

Elektrotechnik / Obchodný zástupca / Nákupca

Zameranie spoločnosti: Výroba a distribúcia nápojov

  • starať sa o technologické zariadenie po elektro - pneumatickej a hydraulickej stránke
  • hľadanie nových odberateľov pre naše výrobky
  • nákup materiálu pre výrobu a údržbu

06/1997 - 01/2001

Vedúci prevádzky

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

  • termínové plnenie požadovaného plánu

Vzdelanie / Education
1974 - 1978

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Meracia a automatizačná technika

Osvedčenie: § 24 revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických

2012 - 2017

Osvedčenie: vyhl.č.718/ 2002Z.z., Osvedčenie § 23

2016

Kurz: Rrevízného technika § 24, Osvedčenie na činnosť RT VTZ - elektrických

2011 - 2016

Osvedčenie: Kuričský preukaz pre kotle V. triedy - pevné palivo, preukaz

2011 - 2016

Osvedčenie: Kuričský preukaz pre kotle IV. triedy - plyn, preukaz

2011

Osvedčenie: Odborná spôsobilosť obsluhovať : Parné kotle IV . triedy na plynné palivo a Kvapalné kotle V. triedy na pevné palivo

2008

Kurz: Obsluha vyhradených tlakových zariadení

2007

Osvedčenie: Vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti