Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Facility Manager / Stavby vedúci

cvmango ID: 5369

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2008 - 06/2020

Vedúci prevádzky

Zameranie spoločnosti: Geologický prieskum

 • riadenie a dozor realizovaných projektov podla požiadaviek zákazníka
 • pravidelná komunikácia s investorom a promtné riešenia vzniknutých situácií
 • spolupráca s tretími stranami -doprava, servis, montáž
 • zodpovednosť za kvalitu , rozsah a dodržiavanie termínov prác
 • pravidelná komunikácia s kontrolnýmí úradmi
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a platnej legislatívy
 • kontrola výrobných nákladov
 • plánovanie prehliadok, revízií a skúšok vyhradených tech. zariadení
 • starostlivost o strojový park /plánovanie údržby a zaistovanie servisov /
 • vedenie skladového hospodárstva,
 • zabezpečovanie dodávok materiálu pre nepretržitú prevádzku
 • dohľad nad BOZP, PO a bezpečnosťou prevádzky
 • riešenie závažných prevádzkových nehôd
 • pripomienkovanie interných predpisov a smerníc
 • vypracovávanie mesačných podkladov pre vyšší manažment
 • rozdeľovanie práce a riešenie personálnych problémov

Vzdelanie / Education
1992 - 1997

Banícka Fakulta

Vrtanie, ťažba, preprava a uskladňovanie uhľovodíkov
2010

Kurz: Vedoucí likvidace havárie v dolech a pří těžbe ropy a zemního plynu podle zákona ČNR č.61/1988 Sb.

2008

Kurz: Technický dozor pro horníckou činnosť

2003

Kurz: Technický dozor podla Vyhlášky č. 208/1993 Z. z