Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Facility manažér / Manažér

cvmango ID: 5643

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
10/2019 - trvá

Facility manager

Zameranie spoločnosti: Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny

 • správa budov a majetku
 • kontrola revízií
 • servis
 • komunikácia s úradmi
 • projektová a technická dokumentácia
 • pravidelná komunikácia s vedúcimi pracovníkmi objektu
 • kontrola plnenia interných postupov a štandardov
 • pravidelný reporting
 • zodpovednosť za preventívnu údržbu veľkých technologických celkov
 • riešenie situácií a udalostí, ktoré sú nad schopnosti vedúcich údržby alebo presahujú ich kompetencie
 • príprava podkladov k fakturácií
 • zodpovednosť za výkon čistiacich a upratovacích služieb na objektoch
 • plánovanie a riadenie prác na zverených prevádzkach
 • kontrola a zabezpečenie prevádzky strojov v spolupráci so správou majetku
 • kontrola a zabezpečenie včasnej dodávky čistiacich prostriedkov, hygienického materiálu, pracovných pomôcok a oblečenia pre zverenú prevádzku a následné sledovanie a vyhodnocovanie ich spotreby
 • pravidelná kontrola kvality prevedených prác na zverených prevádzkach
 • kontrola a evidencia (elektronická) dochádzky zamestnancov
 • riadenie a koordinácia činnosti podriadených a spolupracujúcich zamestnancov
 • školenie personálu z pracovných postupov (čistenie, ovládanie a základná údržba stroja, riedenie apoužívanie chémie)
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zabezpečenia dodržania BP a PO a zaistenie preukázateľného vyškolenia pracovníkov
 • komunikácia so zástupcami partnerov na zverených objektoch

10/2019 - trvá

Preventivár BOZP a OPP

Zameranie spoločnosti: Obec

08/2019 - trvá

Autor

Zameranie spoločnosti: Poradenská činnosť

 • písanie a tvorba odborných článkov z oblasti BOZP

03/2018 - 09/2019

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • aktualizácia a vypracovanie dokumentácie
 • preventívne kontroly
 • enviroment
 • eergonómia
 • vydávanie HSE žurnálu
 • evidencia odpadov, obalov...
 • školenia,
 • preventívne kontroly,
 • spolupráca so štátnymi orgánmi, BTS, PZS,
 • správa budov,
 • facility manažment
 • aktualizácia a vypracovanie dokumentácie

09/2017 - 02/2018

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany

Zameranie spoločnosti: Realitné kancelárie

12/2016 - 02/2018

HSE&E Coordinator

Zameranie spoločnosti: Automotive

 • školenia
 • aktualizácia a vypracovanie dokumentácie
 • preventívne kontroly
 • enviroment
 • ergonómia
 • vydávanie HSE žurnálu
 • evidencia odpadov, obalov...
 • správa budov
 • facility manažment
 • spolupráca so štátnymi orgánmi, BTS, PZS

09/2015 - 11/2016

Technik BOZP / Technik Požiarnej Ochrany

Zameranie spoločnosti: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

09/2005 - 09/2009

Administratívne práce

Zameranie spoločnosti: BOZP

 • pomoc pri BOZP a OPP, administratíva, príprava školení, korešpondencia, komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi

Vzdelanie / Education
2010 - 2015

Univerzita

BOZP
2006 - 2009

Stredná odborná škola

Agropodnikanie
2017

Kurz: Lektor

2017

Kurz: TQM

2017

Kurz: Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007

2016

Kurz: BOZP