Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Farmaceutický a medicínsky reprezentant

cvmango ID: 5431

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2018 - trvá

Key account manager

Zameranie spoločnosti: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

 • budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov s vybranými kľúčovými klientmi -onkológia, gastroenterológia, DSS v danom regióne
 • zodpovednosť za dva najväčšie onkologické ústavy v regióne ( NOÚ, OUSA BA )
 • zavádzanie nového produktu na trh pre onkologických pacientov
 • monitorovanie konkurenčných aktivít, situácie na trhu, vypracovávanie trhových analýz
 • pravidelný reporting

2011 - 2018

Medicínsky reprezentant

Zameranie spoločnosti: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

 • zodpovednosť za predaj portfólia ( Daylong, Excipial, Soolantra iné Rx produkty….) vo zverenom regióne
 • budovanie existujúcich a vytváranie nových biznis vzťahov s dermatológmi, VIP klientmi, kožnými oddeleniami, pediatrami a lekárňami
 • príprava odborných prezentácií a reprezentácia na národných a medzinárodných lekárskych seminároch
 • monitorovanie trhu a konkurencie

2008 - 2011

Farmaceutický a medicínsky reprezentant

Zameranie spoločnosti: Farmaceutická spoločnosť

 • spolupráca so zverenými lekármi ( KAR,DIA,NEU,GP,INT) a lekárňami v regióne
 • zodpovednosť za plnenie plánu predaja v pridelenom regióne
 • organizovanie odborných seminárov a konferencií
 • monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít

2002 - 2008

Sales Reprezentant, Senior Reprezentant, Area Sales Manager

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

 • navštevovanie zdravotníckych zariadení v rámci prideleného regiónu za účelom podporenia predajnosti produktov
 • prijímanie objednávok, plnenie stanoveného osobného plánu
 • prezentovanie produktov spoločnosti na lekárskych kongresoch a sympóziách
 • manažoval objem predaja distribučných spoločností a sietí lekární
 • podieľal sa na vedení tímu 5 medicínskych reprezentantov, stanovoval predajné ciele
 • doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach
 • vďaka najlepším celoročným objemom predaja som dva roky po sebe získal celofiremné ocenenie

Vzdelanie / Education
2013 - 2016

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Marketing a manažment
2017

Kurz: Komunikujete? Alebo len rozprávate.... - Model 2

2015

Kurz: Komunikujete? Alebo len rozprávate.... - Model 1

2003 - 2008

Kurz: Vedenie obchodného rozhovoru, kladenie otázok, zvládnutie námietok, plánovanie, koučing