Finančný analytik / Finančný manažér / Senior Kontrolór / Senior účtovník

cvmango ID: 4971

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2017 - 04/2020

Specialist Enterprise Masterdata Maintenance / Global Process Expert EMM / Deputy Team Leader EMM General Accounting / Controlling and Reporting Analyst - Subsidiary Controlling

Zameranie spoločnosti: 46440 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami

Specialist Enterprise Masterdata Maintenance (02/2017 - 01/2018)

 • denná operatíva pozostávajúca z údržby kmeňových dát oddelení účtovníctva a kontrolingu,fakturácií, zriaďovania prístupov
 • práce pre globálny tím poskytujúci podporu v oblasti údržby kmeňových dát pre celý svet
 • participácia na rôznych projektoch na tímovej úrovni
 • denná komunikácia slovom aj písmom v anglickom jazyku
 • zabezpečovanie účtovnej uzávierky/závierky pre určitú krajinu
 • spolupráca s viacerými oddeleniami spoločnosti

Global Process Expert EMM (02/2018 - 04/2019)

 • hlavná osoba kontaktu pre regionálnych zástupcov finančných oddelení firmy v témach týkajúcich sa spracovávania, správnosti a dohľadu nad kmeňovými dátami finančných oddelení
 • participácia na rôznych projektoch na úrovni tímu, oddelenia, SSC
 • líder viacerých globálnych projektov majúcich dopad na chod a spravovanie finančných kmeňových dát celej spoločnosti (napr. projekty za účelom zefektívnenia finančného reportingu, projekty za účelom zvýšenia dohľadu nad celkovými kmeňovými finančnými dátami spoločnosti)
 • participácia na globálnom projekte za účelom zefektívnenia procesov spoločnosti (podpora integrácie SAP systémov v nových lokalitách ďiaľkovo, podpora on-site + zaškolovanie kolegov v SSC v Mexiku pre zabezpečenie plynulého chodu účtovnej uzávierky)
 • dohľad a podpora všetkých v danom čase aktívnych projektov v tíme
 • reprezentovanie tímu na viacerých lokálnych, ako i globálnych konferenciách spoločnosti
 • priama podpora manažmentu v HQ v Dusseldorfe
 • člen Global Governance Board účtovného oddelenia spoločnosti
 • zefektívňovanie tímových procesov za použitia nástrojov ako SAP scripting, Visual Basic v MS Excel
 • účasť na kurzoch Lean Six Sigma Programu (White Belt Trainer)
 • vedenie prezentácií pred tímom, oddelením, manažmentom SSC, manažmentom HQ spoločnosti
 • reportovanie rôznych KPI manažmentu

Deputy Team Leader EMM General Accounting (05/2019 - 12/2019)

 • zodpovednosti týkajúce sa leadershipu
 • priamy zástupca Team Leaderky v čase jej neprítomnosti
 • podpora vedenia tímu o počte 8-12 ľudí
 • riešenie personálnych oblastí týkajúcich sa tímu
 • prerozdeľovanie zodpovedností a úloh vrámci tímu
 • nastavovanie cieľov a plánu rozvoja pre tím
 • pravidelné 1-1 stretnutia s členmi tímu

Controlling and Reporting Analyst - Subsidiary Controlling (01/2020 - 04/2020)

 • analytik na oddelení Subsidiary Controlling
 • ad hoc reporting a analýzy P&L/Balance Sheet
 • príprava podkladov pre risk managment spoločnosti
 • dohľad a kontrola účtovania "Non-Controlling Interest" jednotlivých dcérskych spoločností
 • dohľad a kontrola účtovania Dividend spoločnosti
 • kooperácia s viacerými oddeleniami spoločnosti
 • podpora jednotlivých regiónov vrámci mesačnej/kvartálnej/ročnej uzávierky

03/2016 - 01/2017

Junior účtovník

Zameranie spoločnosti: 27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

Vzdelanie / Education
2015 - 2017

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kvantitatívne metódy v ekonómii
2012 - 2015

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Účtovníctvo
2008 - 2012

Obchodná akadémia