Finančný analytik / Hlavný ekonóm

cvmango ID: 5141

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
1997 - trvá

Hlavný ekonóm - účtovník

Zameranie spoločnosti: Výroba krbov, výroba odsávacích zariadení a výroba krytov pre tlačiarenské zariadenia

  • kompletné účtovanie došlých faktúr, pokladne, z podkladov zúčtovanie nedokončenej výroby
  • vystavovanie a účtovanie interných dokladov
  • spolupráca pri spracovaní miezd a skladového hospodárstva
  • kompletné spracovanie a odoslanie výkazov DPH, mesačnej a ročnej štatistiky
  • spolupráca s audítorkou
  • kompletné spracovanie ročnej účtovnej závierky vč. výročnej správy, úhrady prostredníctvom elektronického bankovníctva
  • spolupráca s bankou – poskytovanie údajov a vyžiadaných podkladov v súvislosti s čerpaním kontokorentného úveru
  • príprava a koordinácia prác pri inventúrach (nedokončená výroba, skladové zásoby, náradie), refundácia DPH zo zahraničia

Vzdelanie / Education
1989 - 1994

Vysoká škola ekonomická

Makroekonomická regulácia
1977- 1981

Stredná ekonomická škola