Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Finančný analytik / Rizikový manažér

cvmango ID: 4019

Lojálny kandidát s vysokoškolským vzdelaním v oblasti financie, bankovníctvo a investície - Chartered Financial Analyst. Má 3 roky skúsenosti vo finančnom sektore, finančné analýzy, controlling, reportovanie a plánovanie, analýza KPI, náklady vs rozpočet, predpovede, modelovanie, odchýlky, komentovanie trendov a riadenie investičného portfólia. Taktiež zodpovedá za tvorbu kompletnej analýzy sektora, mikroekonómie (projekcia cash flow, marketing), hodnotení, kontrolu zamestnancov a meranie rôznych rizík (trhové, špecifické, kreditné, operatívne). Kandidát plánuje svoj pracovný čas vopred, má dobrý prehľad o všetkých zadaných úlohách a myslí strategicky a koncepčne. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.