Finančný kontrolór

cvmango ID: 4652

Skúsená kandidátka, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania miezd a fakturácie. Bola zodpovedná za vystavovanie faktúr, evidenciu odoslaných a došlých faktúr, odsúhlasovanie saldokonta odberateľov a dodávateľov. Pripravovala analýzu nákladov a podkladov pre mzdovú učtáreň, podklady pre fakturáciu za služby dočasného pridelenia zamestnancov, zastrešovala komunikáciu so sociálnou poisťovňou, zdravotnými a komerčnými poisťovňami. Kandidátka, má zodpovedný prístup v práci. K zadaným úlohám pristupuje spoľahlivo a zodpovedne. Má zmysel pre detail. Pôsobí ako introvertný typ osobnosti. Snaží sa vytvoriť autentické spojenie s ostatnými. Hľadá motiváciu primo v sebe, učí sa a chce zanechať po sebe určitú stopu.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.