Finančný kontrolór

cvmango ID: 5103

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
10/2015 - trvá

Controller II

Zameranie spoločnosti: Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva

 • príprava a zabezpečenie požadovaných výstupov na operatívnej úrovni v stanovenom termíne
 • optimalizácia a aktualizácia jednotlivých pracovných metód a záznamov, návrhy na zlepšenie procesov
 • komunikácia s internými a externými zákazníkmi na operatívnej úrovni v nemeckom jazyku
 • nezávislý prístup pri analýzach vstupných dát a zostavovanie servisných výstupov (SAP, Excel)

11/2014 - 2015

Obchodník pre Nemecko a EÚ

Zameranie spoločnosti: Nákladná cestná doprava

 • sledovanie Európskeho dopravného trhu, analýza regiónov zákazníckej základne
 • komunikácia s klientom v nemeckom jazyku
 • vypracovanie cenových ponúk pre individuálnych klientov a tiež pre tendre, príprava mesačných podkladov o výkonnosti obchodného oddelenia
 • reportovanie nadriadenému
 • účasť na obchodných rokovaniach

02/2014 - 10/2014

Manažér predaja

Zameranie spoločnosti: Valcovanie pásov za studena

 • starostlivosť o súčasných klientov
 • aktívne vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov na domácom a zahraničnom trhu
 • prezentácia produktov, príprava cenových kalkulácií a logistika dodávok
 • vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej stratégie s cieľom maximalizovať objem predaja
 • účasť na obchodných stretnutiach
 • vybavovanie reklamácií
 • vymáhanie pohľadávok
 • aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia so zákazníkmi v nemeckom jazyku za účelom upevnenia a rozvoja obchodných vzťahov

2006 - 2013

Asistentka sprostredkovateľa, Rakúsko

Zameranie spoločnosti: Propagačná činnosť

 • účasť na propagačných akciách
 • oslovovanie potenciálnych klientov
 • propagácia 24 hodinovej starostlivosti v rakúskych domácnostiach
 • analýza trhu a potenciálu klienta
 • zavádzanie nastupujúcich opatrovateliek do praxe a organizovanie ich činnosti

2000 - 2006

Finančný maklér

Zameranie spoločnosti: Finančné služby

 • vyhľadávanie klientov, komunikácia s klientom, uzatváranie obchodov
 • spolupráca so širokou sieťou finančných inštitúcií
 • analýza predaja, vedenie vlastného tímu
 • poskytovanie administratívnych zručnost
 • príprava prezentácií v programoch na to orientovaných, zbieranie a spracovanie potrebných dokumentov

1991 - 2006

Učiteľka

Zameranie spoločnosti: Vzdelávanie

 • vykonávanie pedagogickej činnosti v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu
 • vypracovávanie a vedenie pedagogickej dokumentácie
 • podieľanie sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu
 • udržiavanie a rozvoj profesionálnych kompetencií, poskytovanie odborného poradenstva

Vzdelanie / Education
2011 - 2013

Ekonomická fakulta

Manažment a ekonomika podniku
2008 - 2011

Fakulta manažmentu

Manažment turizmu a hoteliérstva
1987 - 1991

Stredná pedagogická škola

2006

Kurz: Opatrovateľstvo

1996

Kurz: Podvojné účtovníctvo