Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Finančný manažér

cvmango ID: 5328

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
10/2012 - trvá

Ekonómka / Účtovník

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.

 • účtovanie v programe Jeeves - NordERP , NAVISION,
 • vytváranie reportov do materskej spoločnosti ( Analýzy na mesačnej a týždennej báze skutočných nákladov a investícii)
 • vyhotovenie ročnej uzávierky pre holdingovú spoločnosť , ktorá je auditovaná spoločnosťou
 • vyhotovenie PACKETOVEHO BALIKA pre auditorov v skupine - IRFS
 • kontrola účtovníctva , tvorba rezerv, tvorba kalkulácie výroby, úhrady záväzkov.
 • účtovanie O-D faktúr , interných dokladov , evidencia majetku atď..
 • evidencia personalistiky , výpočet miezd pre cca 100 zamestnancov , reporting PERSONAL
 • rôzne štatistické výkazy pre Štatistický úrad SR
 • zodpovednosť a ekonomická koordinácia pre stanovenie finančného plánu v projekte podniku

06/2011 - 10/2012

Samostatný účtovník

Zameranie spoločnosti: Poľohospodárske družstvo

 • vedenie účtovníctva v celom rozsahu, personalistika , týždenné reporty, mesačné a ročné uzávierky
 • vypracovanie plánovania stratégie firmy
 • vypracovanie interných smerníc
 • spolupráca s audítormi a daňovými poradcami
 • vypracovanie štatistických reportov a výkazov pre banky

06/2010 - 08/2011

Ekonómka / Hlavný účtovník

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom

 • vedenie účtovníctva v celom rozsahu
 • personalistické a mzdové účtovníctvo výpočet miezd
 • týždenné reporty, mesačné a ročné uzávierky
 • vypracovanie plánovania stratégie firmy
 • vypracovanie interných smerníc
 • spolupráca s audítormi a daňovými poradcami,
 • vypracovanie štatistických reportov a výkazov pre banky
 • hlavnou úlohou vo firme bolo nastavenie celej ekonomicky, po finančnej stránke a nastavenie účtovníctva v novom programe \" OMEGA a OLYMP

11/2005 - 06/2011

Vedenie učtovníctva pre malých podnikateľov

Zameranie spoločnosti: Vedenie účtovníctva pre malých podnikateľov

 • vedenie účtovníctva v celom rozsahu, personalistika
 • týždenné reporty, mesačné a ročné uzávierky
 • vypracovanie plánovania stratégie firmy
 • vypracovanie interných smerníc
 • spolupráca s audítormi a daňovými poradcami
 • vypracovanie štatistických reportov a výkazov pre banky

07/2008 - 12/2009

Vedúca vnútornej ekonomiky / Asistent projektu

Zameranie spoločnosti: Nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby

 • report daných výdavkov podľa klasifikácie daného projektu
 • controling mesačných výdavkov a kontrola rozpočtu oprávnených výdavkov z klasifikácie

04/2007 - 06/2008

Vedúca sekcie fakturácie

Zameranie spoločnosti: Drevovýroba

 • vyhotovenie mesačných reportov pre materskú spoločnosť v Nemecku
 • stretnutie priamo v materskej firme s Teamom controlingu
 • porady a vyhodnotenie saldokontných účtov za dcérske spoločnosti
 • samostatná referentka evidencie firmy
 • účtovanie faktúr, mesačných výkazov, DPH, odvody, mzdy, saldokonto – v programe Softip a následné AS/400 v
 • investičné plánovanie

Vzdelanie / Education
2011 - 2014

Fakulta bankovníctva a financií

Financie
2006 - 2009

Fakulta bankovníctva a financií

Právna administratíva v podnikateľskej sfére
1993 - 1994

Obchodná akadémia

Hospodárská informatika
1989 - 1993

Stredné odborné učilište textilné

Majsterka textilnej výroby
2012 - 2016

Kurz: Dane a účtovníctvo