Finančný manažér / Daňový poradca / Finance Manager / Tax Advisor

cvmango ID: 5082

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2015 - 12/2019

Daňový poradca - senior

Zameranie spoločnosti: Poradenská spoločnosť

 • komplexné daňové poradenstvo
 • príprava a spracovanie daňových priznaní (DzP, DPH, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, VAT refund)
 • práca z kancelárie ako aj u klienta
 • príprava stanovísk na otázky klientov
 • zastupovanie klientov v daňovom konaní
 • príprava due diligence
 • interné konzultácie v spoločnosti s ostatnými oddeleniami na príprave poskytovaných služieb klientom
 • vedenie účtovníctva klientom dodávateľským spôsobom

1995 - 0/2015

Manažér ekonomického oddelenia

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami.

 • vedenie účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
 • spracovanie všetkých daňových priznaní a odvodových povinností spoločnosti
 • komunikácia s inštitúciami spojenými s týmito činnosťami
 • komunikácia s bankami
 • spracovanie štatistických výkazov a NBS hlásení
 • exportná spoločnosť
 • logistika pri exporte tovaru mimo SR
 • priama komunikácia so zahraničným klientom

1992 - 1995

Konzultatnt poistných produktov

Zameranie spoločnosti: Neživotné poistenie

 • predaj poistných produktov
 • aktívne vyhľadávanie zákazníkov

Vzdelanie / Education
1988 - 1992

Prevádzkovo-ekonomická fakulta