Finančný manažér / Kontroling

cvmango ID: 5078

Skúsená kandidátka s dlhoročnými skúsenosťami na pozícií finančnej manažérky a kontrolingu. Bola zodpovedná za riadenie tímu ľudí, organizovanie práce, riadenie celého účtovného, finančného oddelenia a kontrolingu, vypracovávanie reportov, daňových priznaní, skladové uzávierky, financovanie, KPI a podobne. Kandidátka, ktorá dbá veľký dôraz na detail , má veľmi zodpovedný prístup k prácu a zvláda plnenie viacerých úloh naraz. Komunikatívna kandidátka, ktorá si vie zorganizovať podriadených a namotivovať ich k čo najlepším výkonom.

Pracovné skúsenosti / Work experiences
05/2016 - trvá

Finančný manažér a kontroling

Zameranie spoločnosti: Výroba kovových konštrukcií a ich častí

 • riadenie účtovného a finančného oddelenia, mesačné a koncoročné uzávierky účtovníctva, mesačné výkazy a koncoročné výkazy
 • vypracovanie plánov a rozpočtov v oblasti controlingu
 • vypracovanie mesačných a ročných reportov pre vedenie firmy
 • dohľad nad kompletným účtovníctvom
 • zodpovednosť za skladové uzávierky a inventúry, financovanie
 • vypracovanie daňových priznaní (DPH, Kontrolný výkaz DPH, Súhrnný výkaz DPH, DzPPO, DzMV), mesačné a koncoročné štatistiky

01/2004 - 04/2016

Ekonómka / Účtovníčka / Finančný manažér / Controling

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

Finančný manažér / Controling (2011 - 2016)

 • riadenie účtovného, finančného, personálneho a mzdového oddelenia, mesačné a koncoročné uzávierky, daňové priznania, štatistiky
  • mesačné výkazy a koncoročné výkazy pre matku v Nemecku
  • vypracovanie plánov, forecastov a rozpočtov v oblasti controlingu
  • vypracovanie týždenných a mesačných finančných plánov a plánov likvidity, zodpovednosť za styk s finančnými inštitúciami

Ekonómka / Účtovníčka (2004 - 2011)

 • zavedenie systému účtovníctva a obehu dokladov v novovzniknutej výrobnej spoločnosti
 • spracovanie účtovníctva, pokladne, dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, bankových výpisov, investičného majetku, leasingu
 • zabezpečenie platobného styku s bankou
 • vypracovanie mesačných a koncoročných uzávierok, daňových priznaní ( DPH, DzP, DzMV ),mesačných, štvrťročných a ročných štatistík, spolupráca s auditorskou spoločnosťou.

02/2003 - 12/2003

Havný účtovník

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

 • kompletné vedenie účtovníctva za celú firmu a všetky administratívne práce s tým súvisiace

Vzdelanie / Education
1987 - 1991

Ekonomická univerzita

Ekonomické informácie a kontrola ( účtovníctvo, kontrola a rozbory hospodárenia )
1983 - 1987

Obchodná akadémia

Všeobecná ekonomika
2011

Kurz: Vytvorenie koncepcie controllingu, Moderné riadenie nákladov a ziskovosti, Podnikové plánovanie a reporting