Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Hasič, záchranár / Technik požiarnej ochrany

cvmango ID: 5768

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/2020 - trvá

Veliteľ smeny (hasičov)

Zameranie spoločnosti: Výroba motorových vozidiel

 • zabezpečovanie ochrany pred požiarmi z hľadiska represie v podniku PCAS Trnava
 • operatívne riadenie kolektívu hasičov ( smeny )
 • strategické využívanie síl a prostriedkov pri nežiadúcich udalostiach
 • asistencia pri zváraní a pri práci s ohňom
 • hasenie požiarov, pomoc pri povodniach - čerpanie vody, odpratávanie popadaných stromov počas veternej smršte, zhadzovanie snehu zo striech počas snežnej kalamity, obsluha sanitného vozidla, poskytovanie prvej predlekárskej pomoci v prípade úrazu a odvoz na odborné lekárske ošetrenie
 • vyhotovenie mesačných plánov zdokonaľovacej prípravy, príprava konspektov k jednotlivým témam, príprava a vykonanie previerkových a taktických cvičení, vyhotovenie kníh - dokumentácie Závodného Hasičského útvaru

06/2009 - 03/2010

Hasič - záchranár

Zameranie spoločnosti: Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí

 • zabezpečovanie OPP z hľadiska represie v podniku LOTN a na letisku v Trenčíne
 • operatívne riadenie kolektívu hasičov ( zmeny )
 • strategické využívanie síl a prostriedkov pri nežiadúcich udalostiach
 • asistencia pri zváraní a pri štartovaní lietadiel a vrtuľníkov
 • hasenie požiarov, pomoc pri povodniach - čerpanie vody, odpratávanie popadaných stromov počas veternej smršte, zhadzovanie snehu zo striech počas snežnej kalamity, obsluha sanitného vozidla, poskytovanie prvej predlekárskej pomoci v prípade úrazu a odvoz na odborné lekárske ošetrenie
 • zabezpečovanie ochrany podniku voči rozkrádaniu ( Vlastná ochrana + zbrojný pas )
 • zástupca veliteľa smeny

2003 - 2009

Hasič - záchranár

Zameranie spoločnosti: Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele

 • mojou úlohou bolo ochraňovať životy, zdravie, životné prostredie a majetok pred požiarmi, lokalizácia a likvidácia požiarov, poskytovanie prvej predlekárskej pomoci zraneným a prevoz zranených na odborné lekárske ošetrenie

Vzdelanie / Education
1981 - 1985

Stredné odborné učilište

maturita: mechanik strojov a zariadení
11/2015

Technik požiarnej ochrany

11/2014

Veliteľ závodného hasičského útvaru

05/2009 - 07/2009

Zbrojný pas B, C