Hlavný účtovník / Controller

cvmango ID: 5068

Kandidátka má dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia účtovnej agendy a správy daní. V súčasnosti je zodpovedná za vedenie podvojného účtovníctva a účtovanie náročnejších účtovných prípadov. V rámci zefektívňovania pracovných postupov nastavuje účtovné a systémové postupy, rovnako je zodpovedná za ich implementáciu do praxe. Do jej kompetencií patrí tiež príprava mesačných reportov a analýz pre vedenie spoločnosti a tiež podkladov pre audit. Má skúsenosti aj s vypracovaním daňových priznaní. Reprezentatívna kandidátka, ktorá jasne a adresne vyjadruje svoje názory. Má rešpekt pred pracovnými úlohami a pristupuje k nim zodpovedne. Dokáže sa prispôsobiť novým podmienkam. Vie sa venovať paralelne viacerým úlohám a je schopná pracovať pod tlakom. Je vynaliezavá, prináša nové myšlienky a postupy a premýšľa, ako urobiť veci lepšie. Pracuje dôkladne, zodpovedne, doťahuje veci dokonca a je schopná splniť úlohy v stanovenom termíne.

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2018 - trvá

Vedúca oddelenia účtovníctvo / Hlavný účtovník / Controller

Zameranie spoločnosti: Vodárenská spoločnosť

 • zodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva a správu daní spoločnosti
 • účtovanie náročnejších účtovných prípadov
 • nastavovanie účtovných a systémových postupov pri zefektívnovaní pracovných postupov
 • nastavovanie a implementácia nových postupov
 • analýza dát k zaúčtovaniu
 • inventarizácia účtov
 • spolupráca s obchodným a ekonomickým riaditeľom
 • mesačná finančná analýza pre vedenie spoločnosti
 • príprava podkladov pre audit
 • vypracovanie daňových priznaní

05/2016 - 07/2018

Vedúca učtárne

Zameranie spoločnosti: Finančné služby

 • účtovanie náročnejších účtovných prípadov.
 • nastavovanie účtovných postupov u nových produktov.
 • analýza dát k zaúčtovaniu.
 • inventarizácia účtov.
 • spolupráca s finančným riaditeľom.
 • príprava podkladov pre audit.

05/2005 - 05/2016

Hlavná ekonómka a finančná účtovníčka

Zameranie spoločnosti: Družstvo

 • zodpovedanie za spracovanie a vedenie účtovnej agendy spoločnosti
 • kontrolovanie splatnosti odberateľských pohľadávok a záväzkov spoločnosti
 • vypracovávanie a evidovanie interných predpisov
 • predkladanie návrhov na optimalizáciu nákladov spoločnosti
 • vypracovávanie a odosielanie mesačných, kvartálnych a ročných výkazov a hlásení
 • pripravovanie ekonomických podkladov, reportov a analýz pre vedenie spoločnosti
 • vypracovávanie daňových priznaní

03/2006 - 05/2016

Asistentka audítora

Zameranie spoločnosti: Finančné služby

 • vykonávanie kontrolných činností pod vedením certifikovaného audítora
 • vedenie audítorskej dokumentácie
 • overovanie účtovných závierok u klientov

Vzdelanie / Education
1999 - 2004

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Financie a mena
1995 - 1999

Obchodná akadémia

09/2014 - 10/2014

Kurz: Účtovný a daňový špecialista firmy