HR Business Partner / HR Generalist

cvmango ID: 5090

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2017 - trvá

HR Specialist

Zameranie spoločnosti: Gastronómia

HR Specialist (06/2018 - trvá )

 • zodpovednosť za celý recruitment proces naprieč divíziami, vrátane manažmentu
 • onboarding, pracovnoprávna agenda
 • spolupodieľanie sa na transformačnom projekte Projekt Ľudia
 • aktívne vytváranie pozitívnej značky zamestnávateľa cez rôzne brandingové projekty (vytváranie kreatívnych hiring kampaní cez sociálne siete, spravovanie firemnej LI page, spoluvytváranie HR sekcie na webe, podieľanie sa na firemnom Newslettri,...)
 • koordinácia projektu Školský Talent manažment

Recruiter (06/2017 - 06/2018)

 • spoluvytváranie dlhodobej náborovej stratégie spoločnosti na bežné a kľúčové pozície
 • organizácia a vedenie pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie na prevádzkové pozície
 • správa náborových portálov spoločnosti (web spoločnosti, job portály, personálne agentúry..)
 • podpora a konzultácie pre manažment pri realizácii náborových procesov na otvorené pozície
 • výber vhodných zdrojov kandidátov na otvorenú pozíciu

09/2016 - 01/2017

Vychovávateľ

Zameranie spoločnosti: Detský domov

 • výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvoj tvorivých a sociálnych zručností detí
 • organizovanie voľnočasových aktivít

Vzdelanie / Education
2011 - 2016

Filozofická fakulta

Psychológia