HR Generalist

cvmango ID: 3633

Kandidátka s vysokoškolským vzdaním v odbore elektronický obchod a manažment. Už počas štúdia participovala v neziskovej organizácií z hľadiska ľudských zdrojov, kde získala skúsenosti s náborom ľudí, organizovaním Assessment Cetrom, vyhľadávaním stáží pre študentov. Následne sa zamestnala v IT spoločnosti, kde si prešla viacerými pozíciami od Asistentky vedúceho pobočky cez podporu marketingu až po HR Manažéra. Bola zodpovedná za výber zamestnancov, prieskum spokojnosti zamestnancov, ich rozvoj a odmeňovanie. Podarilo sa jej identifikovať, že zamestnanci boli spokojní s kultúrou spoločnosti, avšak náplň práce nespĺňala ich očakávania. S týmto výsledkom kontaktovala Projektového manažéra, ktorý mohol prispôsobiť rozdelenie úloh v tíme. Internú kultúru prezentovala aj na oficiálnych stránkach sociálnych sietí, príp. pri organizovaní akcií, čím budovala pozitívne vnímanie firmy u potenciálnych zamestnancov. Kandidátka Nastavovala systém odmeňovania podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Podporila nábor overených kandidátov prostredníctvom odmien za odporučenie pre zamestnancov. Kandidátka je zvyknutá na medzinárodné prostredie a výmenu informácií medzi jednotlivými pobočkami s využitím anglického jazyka. Dynamická kandidátka s príjemným vystupovaním. Záujem o rozvoj v oblasti personalistiky v prepojení s budovaním značky podniku.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.