Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

HR Generalist

cvmango ID: 3935

Kandidát už počas štúdia na vysokej škole pracoval ako dobrovoľník pre charitatívnu organizáciu a nakoľko študoval právo inklinoval k pracovnému právu a personalistike. Po roku sa rozhodol relokovať do Bratislavy avšak nepodarilo sa mu zamestnať v HR oblasti a teda prijal ponuku na marketingovom oddelení kde pracoval takmer rok. Oblasť HR ho však stále lákala a preto neustále hľadal nové príležitosti. Podarilo sa mu však získať pozíciu v HR a to na pozícii Talent Aquisition v Business Centre, kde bol súčasťou tímu, zodpovednej za masový recruiting. Po istom čase opäť cítil, že má záujem získať viac znalostí z oblasti HR a prijal komplexnejšiu pracovnú ponuku. Pracuje samostatne a je zodpovedný za pracovno-právnu agendu, implementácia interných politík, tvorba benefitných systémov. Veľmi sympatický kandidát, ktorý hľadá silnú spoločnosť, ktorá mu umožní využiť nadobudnuté a získať nové skúsenosti. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.