Inžinier kvality

cvmango ID: 5138

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/2017 - trvá

MPQE inžinier

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • zavádzanie nových projektov do výroby, prebratie do predsérie a odovzdanie do série
 • spravovanie zákazníckych portálov pre PSA, VW, Renault
 • tvorba PPAP
 • tvorba Kontrolných plánov
 • spoluúčasť na tvorbe FMEA
 • tvorba internej dokumentácie, kontrolné inštrukcie, návody na meranie,
 • tvorba referenčných/hraničných vzoriek
 • zriadovanie a riadenie Quality wall (Fire wall)
 • tvorba a vyhodnocovanie SPC, MSA, IMDS
 • vyhodnocovanie meracích reportov
 • školenie zamestanancov ohľadom požiadaviek zákazníka
 • starostlivosť o zákazníka: komunikácia so zákazníkom, reklamácie, 8D reporty, Ishikava, 5W, QRQC
 • príprava analýz pre zákazníka

06/2006 - 03/2017

Laboratórny technik, junior / Audítor kvality

Zameranie spoločnosti: Závod na výrobu interiérových častí automobilov

Laboratórny technik, junior (06/2015 - 03/2017)

 • vytváranie programov meranie a vyhodnocovanie meraní na 3D zariadení
 • skenovanie a inšpekcia skenovaných výrobkov

Audítor kvality (06/2006 - 05/2015)

 • uvoľňovanie výroby, vyrábanie denných a referenčných výrobných vzoriek,
 • priebežná kontrola výrobkov na vstrekolisoch a montážnych linkách,
 • meranie výrobkov na prípravkoch, meranie bezpečnostných prvkov (laserová perforácia)

1998 - 2006

Výstupná kontrola

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • kontrola finálnych výrobkov pre zákazníka

Vzdelanie / Education
2013 - 2015

Technická fakulta

Kvalita produkcie
2010 - 2013

Technická fakulta

Manažérstvo kvality produkcie
1985 - 1989

Stredná poľnohospodárska odborná škola

Živočíšna výroba
2018

Kurz: Supplier Quality Assurance Tools & Methodology

2018

Kurz: Analýza systému merania

2018

Kurz: SPC Základy štatistiky

2018

Kurz: Efektívne riadenie projektov

2017

Kurz: Upgrade training for 1st/2nd party auditors

2017

Kurz: Process Auditor VDA 6.

2017

Kurz: VDA 6.3 Qualification for process auditor

2017

Kurz: IATF 16949 Implementation within the organisation

2015

Kurz: Skenovanie systémom GOM

2015

Kurz: Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme

2015

Kurz: Príprava audítora na výkon interného auditu v systéme manažérstva kvality

2015

Kurz: Meranie na 3D zariadení programom Holos 3

2015

Kurz: Základy manažérstva kvality

2015

Kurz: Management of Product Audits

2014

Kurz: PPAP, Formel Q