Inžinier kvality / Audítor

cvmango ID: 5039

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2015 - trvá

Vedúci výroby

Zameranie spoločnosti: Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo

Riadenie pracovníkov stolárskej dielne na výrobu dverí, programovanie CNC stroja SCM PRATIX S12, programovanie v prostredí Cut2D a Mach 3 prostredníctvom Autocad, zodpovednosť za plnenie termínov výroby

2011 - 06/2015

Vedúci predajne

Zameranie spoločnosti: Elektro

Preklenutie krízového obdobia počas výmeny pracovníkov predajne, plnenie cieľov spoločnosti. Riadenie pracovníkov predajne Planeo Elektro Žilina, zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov, skladového hospodárstva

2002 - 2011

Manažér / Supervízor

Zameranie spoločnosti: Činnosti drôtových telekomunikácií

Manažér (2008 - 2011)

  • organizovanie, plánovanie a vedenie pracovníkov
  • koordinácia a kontrola predaja a činností na pracovisku

Supervízor (2002 - 2008)

  • vedenie a koučing pracovníkov miesta predaja
  • zodpovednosť za plnenie plánu a predaj služieb
  • predaj produktov
  • predaj hlasových a dátových služieb
  • zavádzanie procesov predaja do praxe

Vzdelanie / Education
1995 - 2001

Materiálovotechnologická fakulta

Inžinierstvo kvality produkcie
1983 - 1987

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Oznamovacia a zabezpečovacia technika
2019

Kurz: Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, Interný audítor kvality

2019

Kurz: Systém manažérstva kvality podľa ISO 14001:2015, Interný audítor

2015

Kurz: Koučing

2014

Kurz: Komunikácia

2011

Kurz: Efektívna manažérska komunikácia, Aktívne vodcovstvo , Riešenie konfliktov

2011

Kurz: Spoločná kultúra, leadership

2010

Kurz: Stratégie pre osobný rozvoj

2009

Kurz: Riadenie pracovného výkonu

2006

Kurz: Time management a zvládanie stresu

2005

Kurz: Koučing

2003

Kurz: Rozvojový program pre riadiacich zamestnancov

2002

Kurz: Úspešný predaj, vybavovanie sťažností

2002

Kurz: Zákaznícka orientácia a správanie sa pre manažérov spoločnosti