Inžinier kvality / Quality Engineer

cvmango ID: 5133

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2019 - trvá

SQA / UAP Rezident

 • kontrola kvality koženého, flokovaného a PVC materiálu od dodávateľa, laminovaných a lisovaných dielov z linky pre palubovky
 • procesná kvalita a riešenie problémov na linke od zákazníka
 • riešenie nezhodných dielov od dodávateľa
 • sledovanie šatistických ukazovateľov o nezhodách a vyhodnocovanie
 • vedenie tímu inšpektorov kvality
 • tvorba reklámácií, 8D reporty, zabezpečovanie sortačných kontrol na vstupnej kontrole
 • komunikácia s dodávateľmi aj so zákazníkmi
 • hľadanie koreňovej príčiny a jej odstránenie – nápravné opatrenia
 • návštevy u dodávateľa a zákazníka
 • kontrola paluboviek
 • komunikacia a riešenie reklamacii so zákaznikom ako Rezident

03/2015 - 11/2018

Špecialista kvality

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • procesná kontrola na Zinkovni
 • kontrola kvality bŕzd
 • vedenie kontrolórov kvality na linke
 • analýza bŕzd zabezpečenia kvality
 • porovnanie špecifických chýb na štatistických ukazovateľoch - príprava správ o analýze základných príčin
 • posúdenie nezhodnosti výrobku, nápravné opatrenia
 • komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi, riešenie sťažností zákazníkov
 • riešenia interných a externých nových projektov
 • kalibrácia – kalibrovanie všetkych meradiel a zariadení v závode (výrobna časť a laboratória)
 • zabezpečovanie internej a externej kalibrácie
 • evidovanie certifikátov v QA portály
 • značenie internými nálepkami
 • príprava na audity

02/2012 - 02/2014

Procesný inžinier

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • vstupná kontrola hliníkových panelov (farebné potlače a iné)
 • návšteva a komunikácia u dodávateľa
 • procesná a výstupná kontrola kvality a výroby plastových výliskov z foriem - tvary, rozmery, kvalita povrchu materiálu, nápravné opatrenia, tvorba pracovných inštrukcií pre moulding a finishing (tvárnenie, sprejovanie, potlač, kompletovanie...), vzorkovanie nových typov komponentov od zákazníka
 • meranie výliskov v laboratóriu s meradlami a etalonmi
 • riadenie kontrolórov a operátorov kvality
 • návšteva a komunikácia u zákazníka

Vzdelanie / Education
2004 - 2010

Výrobna Technika