Inžinier kvality / Technik kvality

cvmango ID: 2062

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním so zameraním na BOZP. Počas štúdia pracoval ako Kontrolór kvality dielov, kde zodpovedal za vizuálnu kontrolu a triedenie spojok do áut. Po štúdiu zamestnal v leteckej výrobnej spoločnosť (výroba komponentov do vrtuľníkov) ako Technik kontroly kvality. Jeho úlohou bolo opísať defekty na nezhodných dieloch v anglickom jazyku v systéme AVALON, zabezpečiť ich snímky a meranie, v kooperácií s kolegami riešil reklamácie metódou 5WHY, podieľal sa na tvorbe 8D reportov. Zúčastňoval sa na pravidelných mítingoch. Má znalosť technickej dokumentácie. Kandidát považuje za svoj najväčší úspech nájdenie chyby v norme. Momentálne pracuje ako Predajca áut. Kandidát prejavuje záujem pracovať v oblasti kvality. Komunikatívna úroveň anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.