Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Inžinier kvality / Technológ

cvmango ID: 5425

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
08/2014 - trvá

Technik / Zváračský technológ

Zameranie spoločnosti: Oprava kovových konštrukcií

Zváračský technológ (01/2018 - trvá)

  • riadenie zváračského úseku spoločnosti
  • dohľad nad zváračskými prácami
  • výkon NDT skúšok, tvorba protokolov a dokumentácie
  • tvorba postupov zvárania (WPS) a technologických postupov
  • nákup prídavných materiálov, zváracích agregátov a pod.
  • špecifikácia základných a prídavných materiálov
  • koordinácia zváracích prác
  • kontrolné činnosti

Technik (08/2014 - 01/2018)

  • riadenie tímu pracovníkov, komunikácia s investorom, udržiavanie chodu zákazky a riešenie problémov, administratíva

2013 - trvá

Redaktor

Zameranie spoločnosti: Redakcie automobilových časopisov

  • získavanie a spracovanie noviniek zo sveta automobilizmu a popri tom sa zaoberám aj spracovaním vlastných tém. Všetko je doplnené testovaním automobilov

Vzdelanie / Education
2008 - 2013

Technická fakulta

Kvalita produkcie