Inžinier zvárania / Konštruktér / Kalkulant výroby / Vedúci výroby

cvmango ID: 2323

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na Zváranie a spájanie materiálov. Diplomovú prácu písal na tému „Zváranie dynamicky namáhaných, priestorovo orientovaných oceľových konštrukcií visutých dráh“, v práci sa venuje technológii zvárania.Počas štúdia pracoval na dohodu v strojárskej spoločnosti ako Zámočník a následne ako TPV, kde mal na starosti zo začiatku skladanie dráh (nosníky, konštrukcie) a následne úpravu technických výkresov a kusovníkov, konzultáciu s konštruktérom, statikom a zváracím inžinierom, drobné úpravy v programe BricsCAD a návrhy na kúpu materiálu. Aktuálne pracuje v rovnakej spoločnosti ako Kontrolór kvality, kde má na starosti vizuálnu kontrolu v rámci celej zvarovne, kontroluje dodržiavanie technologických postupov zvárania, manipuláciu s prípravkami pri zváraní a vizuálnu skúšku zvarov, blízko spolupracuje s technológom zvárania. Má znalosti technológie zvárania pomocou MIG/MAG a čiastočne aj TIG. Je držiteľom certifikátu Medzinárodný zváračský inžinier (IWE) a tak isto absolvoval aj kurz vizuálnej kontroly VT2. Má mierne pokročilé znalosti v programoch CATIA, Ansys a BricsCAD. Anglický jazyk má na mierne pokročilej úrovni. Mladý ambiciózny kandidát, ktorý má veľký záujem pracovať v oblasti technológie zvárania.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.