IT Analytik

cvmango ID: 5035

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2017 - 2018

Technik

Zameranie spoločnosti: Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

 • kalibrácia detektorov počasia a monitorovacie merania
 • údržba a podpora zlyhania letiskových zariadení

07/2005 - 06/2014

Senior application developer

 • analýza, programovanie, testovanie, písanie technických špecifikácií, implementácia a monitorovanie
 • vývoj všetkých súvisiacich projektov v oblasti služieb spracovania platieb v obchodnom reťazci v krajinách Chorvátsko, Srbsko
 • podpora 24x7
 • inštalácia a riešenie problémov s aplikačným serverom systému Windows 2008
 • migrácia aplikačných serverov do nových verzií
 • implementácia a údržba aplikácií pre testovacie oddelenia
 • podpora testov záložného servera
 • príprava implementácie nových databázových štruktúr na Base24 autorizačný systém pre spracovanie platobných kariet
 • implementácia nových databázových tabuliek pre zahraničných klientov
 • podpora riadenia projektov pri vyjednávaní pravidiel tcpip pre nových bankových klientov
 • analýza a príprava riešenia v prípade zlyhania služieb
 • podpora riadenia pri rozhodovaní o riešení s minimálnym znížením kvality služieb pre klientov

Vzdelanie / Education
1999 - 2004

Fakulta matematiky a informatiky

Fyzika
2011

Kurz: Certificate in BASE24 - eps scripting
2010

Kurz: Certificate in Modern C++ - Templates and standard libraries
2010

Kurz: Cerificate in Object oriented programming C++
2009

Kurz: Certificate in Programming language C & C++