IT Konzultant / IT Analytik

cvmango ID: 3094

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore Hospodárska informatika. Aktuálne pracuje ako Biznis analytik v košickej spoločnosti, ktorá pokrýva potreby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pomocou implementácie ich informačných systémov (Klienti v oblasti ambulantnej starostlivosti, primárnej aj špecializovanej, lôžkovej starostlivosti akútnej aj následnej). Má na starosti popis procesov a robí aj testovanie a support. Na mapovanie procesov používajú interný tool, s UML sa stretol na škole. Kandidát má skúsenosti s Microsoft SQL Server Management Studio, SQL Developer, DataModeler, Analytic Workspace Manager, QPR ProcessGuide, SPSS Clementine, MatLab a Simulink. Anglický jazyk má na úrovni mierne pokročilý.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.