Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

IT projektový manažér / IT manažér

cvmango ID: 5417

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2006 - 11/2019

IT project manager / Vedúci oddelenia / IT manager / IT špecialista / IT admin - DB / IT servisný technik

Zameranie spoločnosti: Činnosti herní a stávkových kancelárií

IT project manager / Vedúci oddelenia (06/2017 - 11/2019)

 • vedenie projektu kurzových stávok
 • vedenie pätnásť členného tímu zamestnancov
 • účasť na výberových konaniach nových členov tímu
 • tvorba náplní práce členov tímu
 • prideľovanie mesačných odmien členom tímu
 • vedenie vývoja sw platformy kurzových stávok
 • budovanie oddelenia zákazníckej podpory
 • nastavovanie procesov v rámci firemnej štruktúry
 • koordinovanie vlastnej platformy pre spracovanie transakcií (vklad/výber) cez online platobné tlačidlá
 • koordinácia rekonciliácie pre účtovné oddelenie
 • nastavenie a implementácia procesov pre AML v.4, PEP kontrolu a iných legislatívnych noriem
 • budovanie marketingovej segmentácie zákazníkov (Exponea/Adalitics,)
 • zadávanie nových SW funkcionalít externému SW tímu
 • testovanie funkcionalít po každom release verzie pre všetky nasadené platformy
 • komunikácia s obchodnými partnermi a dodávateľmi
 • tvorba finančných plánov
 • dozorovanie a koordinácia kľúčových technických riešení
 • návrhy prepojenia jednotlivých systémov spoločnosti pre dátovú analytiku a uľahčenie procesov v rámci spoločnosti

IT manager (10/2014 - 05/2017)

 • projekt vytvorenia platformy internetového kasína Malta EU
 • vytváranie projektovej dokumentácie a certifikácia na TSU
 • komunikácia s obchodnými partnermi spoločnosti a dodávateľmi
 • dozorovanie vývoja hier pre platformu LOTOS
 • projekt vytvorenia platformy kurzových stávok online/landbased v rámci SR
 • zodpovednosť za IT infraštruktúru online platformy na Malte
 • dohľad nad finančnými transakciami a platobnými stykmi na online platforme
 • budovanie zákazníckej podpory
 • dozorovanie a koordinácia kľúčových technických riešení
 • testovanie nových SW verzií
 • výber kľúčových SW dodávateľov
 • pripomienkovanie obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
 • kooperácia s vedúcimi pracovníkmi ostatných oddelení spoločnosti pri zavádzaní nových produktov do prevádzky
 • nasadzovanie centralizovaného systému pre streemovanie TV prenosu ako aj číselných dát pre nasadené produkty
 • testovanie možností nových marketingových produktov v pobočkovej sieti v rámci SR (nasadenie zobrazovacích plôch na pobočkách s centrálnym riadením reklamy)

IT špecialista (08/2012 - 09/2014)

 • vedenie projektu budovania ATM siete
 • vytvorenie monitorovacieho centra ATM, nastavenie procesov pre monitorovanie finančných transakcií a cashflow
 • úprava, prispôsobenie a zavádzanie ATM infraštruktúry pre pobočkovú sieť v rámci SR
 • prispôsobenie, integrácia a spustenie bezkontaktného systému pomocou POS terminálov v pobočkovej sieti v rámci SR
 • vytvorenie projektovej dokumentácie a certifikácia na TSU
 • projekt vytvorenia vlastného online lotériového systému pre VLT s vlastnými hrami (vedenie projektu,návrh HW, návrh SW, prototypovanie, dizajn manuál, testovanie, patentový vzor, certifikácia, návrh IT infraštruktúry, nasadenie a odladenie v prevádzkach v rámci SR)

IT admin - DB (06/2011 - 08/2012)

 • údržba počítačov
 • SQL skriptovanie storovaných procedúr Firebird DB/ XHTML/XML
 • údržba sieťovej infraštruktúry
 • údržba serverovej infraštruktúry
 • administrácia interných online systémov
 • participácia na vytváraní interného informačného systému KIS pre informatizáciu procesov v rámci spoločnosti

IT servisný technik (06/2006 - 05/2011)

 • údržba počítačov
 • inštalácia LAN sieťovej infraštruktúry
 • monitoring MPLS VPN sieťovej infraštruktúry
 • inštálácia kamerových systémov, spolupráca s PZSR (kópie záznamov)
 • update SW verzií na PC
 • IT helpdesk pre MPLS VPN

Vzdelanie / Education
2006 - 2010

Univerzita

Informatika
2010 - 2012

Univerzita

Informačné technológie