IT tester / Programátor

cvmango ID: 4973

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/2019 - 01/2020

Mendix developer & consultant

Zameranie spoločnosti: 62010 Počítačové programovanie

  • analýza obchodných prípadov zákazníkov a vytváranie riešení pomocou rýchleho riešenia vývoj aplikácií pomocou platformy Mendix s nízkym kódom
  • spolupráca s ostatnými vývojármi a zainteresovanými stranami prostredie, ktoré zlepšuje porozumenie a urýchľuje proces vývoja
  • navrhovanie a implementácia zlepšení za účelom lepšej obchodnej hodnoty
  • podpora starších projektov ladením a aktualizáciou na novšiu verziu verzia

07/2018 - 09/2018

PLC programmer

Zameranie spoločnosti: 62010 Počítačové programovanie

  • vykonávanie programovacích prác na projektoch podľa prezentované analýzy
  • zodpovednosť za profesionálnu stránku navrhovaných riešení
  • odstraňovanie technických problémov

08/2012 - 10/2012

IT assistant

Zameranie spoločnosti: 62030 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva

  • monitorovanie incidentov na serveri

Vzdelanie / Education
2013 - 2018

Fakulta baníctva, ekológie, riadenie procesov a geotechnológie

Informatizácia procesov
2019

Kurz: Mendix Rapid Developer Certification