Java Developer

cvmango ID: 3973

Kandidát, ktorý sa programovaniu venuje posledné takmer 4 roky. Zo začiatku cca 1 a pol roka programoval web aplikáciu v Pythone a frameworku Django, neskôr viac ako rok a pol sa venoval C# a frameworku KendoUI a posledný rok programuje web aplikácie v Jave s využitím frameworkov SpringBoot a Wicket. Kandidát by rád zmenil prostredie a rád by sa naďalej venoval programovaniu v Jave. Vie si predstaviť dochádzanie do práce 1-2x do týždňa, zvyšok pracovného týždňa by rád pracoval z domu formou home ofice. Anglický jazyk na úrovni A2-B1. Kandidát preferuje pracovné ponuky na živnosť.

Pracovné skúsenosti
09/2015 - trvá

Programátor

Zameranie spoločnosti: Počítačové programovanie

  • programovanie web aplikacii v Jave a Frameworku SpringBoot a Wicket
  • programovanie web aplikacii v C# a Frameworku KendoUI
  • programovanie web aplikacii v Pythone a Frameworku Django
  • konfigurovanie Nuxeo DMS
  • práca v MSSQL DB a POSTGRE DB

04/2015 - 06/2015

Technical Tester

Zameranie spoločnosti: Počítačové programovanie

  • tvorba analýz a návrhov testov softvérových produktov
  • navrhovanie testovacieho plánu
  • zadefinovanie testovacích prípadov
  • tvorba scriptov pre automatické realizovanie testov

Vzdelanie
2011 - 2013

Materiálovotechnologická fakulta

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
2008 - 2011

Fakulta prírodných vied

Aplikovaná informatika
2004 - 2008

Gymnázium