Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Java Developer

cvmango ID: 3975

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním, odbor: Mikroelektronika. Aktuálne pôsobí ako Programátor, zodpovedá za kúpne zmluvy, formuláre, reporty, sklady, väčšina aplikácií funguje v 4GL, avšak nové moduly, aplikácie sú programované v jazyku JAVA. Aktuálne zodpovedá za podnikový informačný systém, na ktorého vývoji partictipuje, v rámci JAVA funguje fakturácia a číselníky, je predpoklad ďalšieho rozvoja JAVA riešení v spoločnosti. Anglický jazyk na úrovni A2-B1.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.