Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Kalkulant / Nákupca / Key account manager

cvmango ID: 5634

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2018

Technológ / Normovač

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky

 • vytváranie technologických postup výroby pre jednotlivé zákazky pre kotúčovú tlač
 • výpočet a tvorba noriem

2015 - 2017

Technológ / Normovač

Zameranie spoločnosti: Tlačiareň

 • vytváranie technologických postupov výroby jednotlivých výrobkov pre hárkovú tlač
 • výpočet a tvorba noriem

2006 - 2015

Výrobný a obchodný manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky

 • zostavovanie plánu výroby na základe došlých objednávok podľa termínov dodania
 • pripravovanie cenových ponúk a obchodných podmienok
 • komunikácia so zákazníkmi a jednanie o cene a termínoch dodania
 • komunikácia s grafikmi, technológmi, MTZ
 • zabezpečovanie nákupu materiálu a technológii na jednotlivé zákazky
 • riešenie problémov medzi firmou a zákazníkom

2004 - 2005

KAM manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba papiera a lepenky

 • starostlivosť o pridelených zákazníkov nezávislých obchodných reťazcov na Slovensku
 • pripravovanie cenových ponúk a obchodných podmienok, zostavovanie plánu predaja pre daný rok
 • spracovanie pravidelných reportov a analýz
 • vyhľadávanie nových potenciálnych zákazníkov vo zverenom regióne

1997 - 2004

Marketingový a produktový manažér

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

 • príprava celoročných marketingových plánov na základe určitého rozpočtu
 • koordinovanie, zabezpečovanie a realizácia marketingových aktivít
 • sledovania, kontrolovanie rozpočtu na jednotlivé marketingové aktivity
 • príprava reportov a analýz
 • vedenie malého tímu – 5 ľudí, delegovanie úloh a pravidelný report na poradách
 • komunikácia s agentúrami: jednanie o cene, termínoch, vizuáloch
 • príprava obsahu informačných článkov v médiách a na internete
 • spracovanie informácii a pravidelne informovanie ostatných oddelení
 • príprava, realizovanie a vyhodnocovanie prieskumov trhu
 • prezentácia nových výrobkov, plánovanie, organizovanie a realizácia akcií pre zákazníkov
 • zabezpečovanie, výber a dodanie darčekových predmetov pre zákazníkov

Vzdelanie / Education
1986 - 1992

Chemicko- technologická fakulta

Polygrafia
2019

Kurz: Úspech nám pristane

2019

Kurz: Moderná administratíva, PC kurzy a technika administratívy

2000

Kurz: Prezentačné techniky