Komplexný účtovník

cvmango ID: 3268

Kandidátka má viac ako 7 - ročné skúsenosti v oblasti komplexného a mzdového účtovníctva v rámci jednej spoločnosti. Mala zodpovednosť za účtovanie fakúr (cca 20 odoslaných a 60 prijatých týždenne), bankových výpisov, skladových zásob, majetku, cestovných príkazov; vedenie poklane. Zodpovednosť za vedenie mzdového účtovníctva pre cca 30 ľudí v rámci obchodnej spoločnosti a družtva (PN, náhrady za dovolenku, nočná práca, osobné ohodnotenie) Mala na starosti administratívu - vypracovanie obchodných zmlúv, dodávateľských zmúv a zmlúv z prenájmu pôdy, spracovanie pošty, zapisovanie porád. Účtovanie v systéme Omega a mzdy v systéme Olymp. Anglický jazyk - písomná komunikácia, Nemecký jazyk - základná ústna komunikácia.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.