Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Komplexný účtovník

cvmango ID: 3317

Kandidátka s vysokoškolským vzdelaním so zameraním na účtovníctvo a finančné riadenie. Seniorská účtovníčka so skúsenosťami s rôznymi typmi podnikov - výroba, veľkoobchod a služby. Spracovávala samostatne komplexné účtovníctvo vrátane daňových povinností, pripravovala účtovné závierky, výročné správy a štatistické reporty na rôznych úrovniach náročnosti. Hľadá cesty pre zefektívnenie účtovných procesov, napr. automatizácia pri spracovávaní faktúr. Má zodpovedný prístup k svojím úlohám, kontroluje vlastné výstupy. Kandidátka má príjemné vystupovanie, otvorenú komunikáciu používa aj pri konzultácií účtovných otázok manažmentu, príp. iných zamestnancov v spoločnosti. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.