Konštruktér / Procesný inžinier

cvmango ID: 5025

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2019 - 01/2020

Engineer Development (Česká rebublika)

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení

 • modifikácia plastových a plechových dielov frekvenčného meniča
 • komunikácia v anglickom jazyku (skype meeting, interne rokovania – informatívne stretnutia)

01/2018 – 12/2018

External Design Engineer metalových partov vonkajšej a vnútornej jednotky klimatizácie (Česká rebublika)

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami

 • kontrolné merania funkčných partov klimatizácie
 • denná komunikácia v anglickom jazyku

01/2017 –12/2017

Design Engineer pre Metalové štruktúry koľajnicových systémov osadených v štruktúre autosedačky

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • tvorba zostáv koľajnicovej zostavy
 • modifikácia koľajnicových dielov v CAD –CATIA
 • komunikácia v anglickom jazyku s kolegami v Nemecku

06/2016 – 12/2016

Designer of Hydro torque module (Francúzsko)

Zameranie spoločnosti: Výroba a prodej hydraulické techniky

 • vývoj a inovácia piestového radiálneho hydraulického pohonu (dráha, blok valcov, piest, klzne ložisko, valček, tesniaci krúžok, Lunambule, Clip) hydromotora
 • modifikácia výkresov v prostredí CREO PLM
 • zadávanie testovacích programov
 • denná komunikácia v anglickom jazyku

03/2016 – 05/2016

Techník pneumatických zariadení (Česlá republika)

Zameranie spoločnosti: Priemyselná automatizácia

 • navrhovanie designu skríň pneumatického rozvádzača podľa pneumatickej schémy zapojenia v CAD Inventor
 • zostavovanie pneumatických modelov podľa pracovných návodiek, schém zapojení a požiadaviek zákazníka
 • spracovanie výkresovej dokumentácie k pneumatickým prvkov v CAD Inventor
 • technické spracovanie pneumatických prvkov v SAP a LOTUS notes
 • technická podpora zákazníkovi

01/2015 – 301/2016

Procesný inžinier (Česká rebublika)

Zameranie spoločnosti: Strojársky priemysel

 • práca na projektoch
 • konštruovanie kontrolných kalibrov, strižných a tvarovacích nástrojov podľa požiadaviek zákazníka
 • dohľad nad testovaním prototypových nástrojov
 • spracovanie technickej dokumentácie a nastavovacích predpisov

09/2011 – 11/2014

Technológ (Česká rebublika)

Zameranie spoločnosti: Strojársky priemysel

 • práca s technologickými návodkami karosérie automobilu
 • kreslenie mechanických súčasti podľa požiadaviek zákazníka v CAD prostredí CATIA V5 ( úprava jednoduchých dorazov prípravku, skresľovanie oceľovej konštrukcie, skresľovanie medzioperačných vozíkov)
 • tvorba 2D layoutov zvarovacích liniek v Rusku v CAD prostredí Microstation ( úprava layoutov podľa skutočného stavu, skresľovanie oceľovej konštrukcie, tvorba fundamentplánov)
 • datahandling / hyper KVS (databázový systém )

Vzdelanie / Education
2006 – 2011

Strojnícka fakulta

Aplikovaná mechanika - inžinierske štúdium / Mechatronika - bakalárske štúdium
2001 – 2005

Stredná odborná škola elektrotechnická

Spotrebná elektronika