Kontrolór kvality / Majster výroby / Quality Controller / Production Master

cvmango ID: 5114

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2019 - 2020

Koordinátor výroby

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • koordinácia výroby na listovni

2018 - 2019

Zmenový majster

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • riadenie a koordinácia výrobnej linky
 • riešenie prípadných prestojev vo výrobe
 • dohliadanie na plnenie plánovanej výroby
 • dodržiavanie BOZP a PO
 • spolupráca s inými oddeleniami : kvalita, plánovanie, údržba, logistika
 • počas neprítimnosti nadriadených prijímanie rozhodnutí o nutnej zmene výroby
 • zabezpečovanie personálneho pokrytie výroby
 • riešenie znižovanie zmetkovosti a scrapovitosti vo výrobe
 • riadenie 30-40 členného tímu operátorov

2016 - 2018

Zmenový kvalitár

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • vizuálna kontrola kašírovaných dielov a komponentov
 • zisťovanie príčin nepodarkov
 • koordinovanie postupu práce operátorov pre získanie kvality výroby
 • kontrola exportu
 • konkrétne projekt Porsche
 • kontrola postupu práce a jednotlivých vstupných dielcov
 • kvalita od dodávateľa

2013 - 2016

Operátorka kvality

Zameranie spoločnosti: Výroba kovových konštrukcií a ich častí

 • vizuálna kontrola plastových komponentov

2009 - 2013

Vedúca charitného domova

Zameranie spoločnosti: Činnosti cirkevných organizácií

 • spracovanie personalistiky a mzdy
 • príprava podkladov pre podvojné učtovníctvo,skladové a hospodárske vedenie
 • výdaj a príjem na sklad
 • vedenie 7 zamestnancov a kompletná 24 hod.starostlivosť o 20 klientov

Vzdelanie / Education
1998 - 2004

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Katolícka teológia / Učiteľstvo
2018

Kurz: Vstrekovacie lisy na plasty

2013

Kurz: Základy projektového manažmentu

2009

Kurz: Základy sociálneho poradenstva

2008

Kurz: ECDL/Word, Excel, internet