Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Koordinátor / Logistik

cvmango ID: 5325

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2020 - trvá

Špecialista logistiky

Zameranie spoločnosti: Logistická spoločnosť

10/2019 - 01/2020

Supervízor

Zameranie spoločnosti: Inžinierske činnosti a poradenstvo

 • riadenie teamu cca 60 zamestnancov pri príjme, zaskladňovaní a dodávaní automotive dielov na výrobu linku
 • pravidelná kontrola zamestnancov, ich usmerňovanie a zaškolovanie
 • riešenie rôznych kritických situácií (Linestop, úraz, nehoda, nedodanie výrobných dielov od dodávateľa a pod.)
 • organizovanie a zvelaďovanie interných skladov,vytváranie Lay-outov
 • kooperácia s ostatnými oddeleniami (ingeniering, HR, kvalita, vyšší management)

07/2018 - 09/2019

Dispečer logistiky

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

 • riadenie zákaznického servisu, komunikácia so zákazníkmi
 • riešenie kritických situácií a reklamácií od zákazníkov
 • komunikácia s dopravcami, sledovanie sklzov v odvolávkach od zákazníkov v systéme SAP
 • sledovanie toku prázdnych obalov, výber dopravcov, zakladanie prepráv, KPI, analýza nákladov, B – ceny
 • spolupráca s projektovým managementom

09/2012 - 05/2018

Transport manager

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné činnosti v doprave

 • komunikácia s klientmi a partnermi
 • stanovenie ceny a hľadanie optimálneho riešenia podľa požiadaviek klienta
 • plánovanie pravidelných transportov a ich následná kontrola
 • riešenie kritických situácií,obalová hospodárstvo
 • spracovanie objednávok, dokumentácie
 • riešenie reklamácií
 • vystavovanie objednávok a ich zakladanie do systému

04/2009 - 08/2012

Manažér logistiky / Dispečer

Zameranie spoločnosti: Ostatné poštové služby a služby kuriérov

 • komunikácia s klientmi
 • stanovenie ceny podľa požiadaviek klienta
 • výber vhodného systému na prepravu zásielky
 • trackovanie zásielky

01/2008 - 01/2009

Oddelenie logistiky / Expedícia / JIT

Zameranie spoločnosti: Výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel

 • kooperácia s oddelením výroby
 • komunikácia s klientmi
 • zabezpečovanie vozidiel na prepravu výrobkov až ku klientom v požadovanom termíne
 • vystavenie kompletnej dokumentácie k transportu

Vzdelanie / Education
2002 - 2008

Univerzita

Geografia – Germanistika / Geografia v regionalnom rozvoji
1996 - 2001

Stredná priemyselná škola stavebná

2001 - 2002

Kurz: Nemecký jazyk