Koordinátor / Logistik / Manažér logistiky / Vedúci dopravy / Kamiónová doprava

cvmango ID: 5033

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/2016 - trvá

Vedúca oddelenia logistiky

Zameranie spoločnosti: Nákladná cestná doprava

 • koordinácia a kontrola práce 2 dispečerov, riadenie kolektívu 38 vodičov
 • report výsledkov na mesačnej báze
 • komunikácia so zákazníkmi
 • zabezpečenie požiadaviek zákazníka
 • riešenie krízových situácií
 • cenové kalkulácie
 • hodnotenie a kontrola realizovaných jázd
 • zabezpečenie talianskeho povolenia ALBO na export/import odpadového materiálu
 • spolupráca s technickým oddelením
 • zabezpečenie STK a súčinnosť pri servisoch

2014 - 2016

Logistics Analyst

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • sledovanie a riadenie prideleného projektu
 • analýza požiadaviek zákazníka
 • týždenné plánovanie výroby
 • komunikácia s dodávateľmi
 • zabezpečenie potrebného materiálu tak, aby boli pokryté požiadavky na výrobu a splnené
 • tlmočenie a preklad
 • koordinácia skladu

2012 - 2014

Disponentka / Vedúca pobočky

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné činnosti v doprave

 • otvorenie novej pobočky
 • komunikácia a starostlivosť o zákazníka
 • vyťažovanie a koordinácia kamiónov v rámci EU
 • preprava JIT tovarov hlavne pre automobilový priemysel
 • tvorba cenových ponúk,
 • plánovanie, špedícia a agenda s tým spojená

2005 - 2012

Dispečerka

Zameranie spoločnosti: Nákladná cestná doprava

 • komunikácia so zákazníkom a vodičom
 • vyťažovanie a koordinácia podstatná tímová práca vozového parku v rámci EU hlavne z/do Talianska
 • tvorba cenových ponúk
 • koordinácia projektov

2004 - 2005

Pracovník zákazníckeho servisu

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

 • vybavenie zákazníckych objednávok
 • plánovanie výroby
 • fakturácia
 • komunikácia so zákazníkom
 • zabezpečenie exportu
 • plnenie stanovených termínov

Vzdelanie / Education
1998 - 2003

Filologická fakulta

Taliansky jazyk a literatúra / Tlmočenie a preklad