Koordinátor logistiky

cvmango ID: 5089

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
08/2019 - trvá

Administratívny pracovník / Pracovník technickej podpory

Zameranie spoločnosti: Občianske združenie

 • aktualizácia webovej a facebookovej stránky
 • administrácia webovích stránok

02/2019 - 07/2019

Expeditor

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • planovanie produkcie vyroby
 • vytvorenie a udrziavanie kontaktov zverenych dodavatelov
 • monitorovanie dodavok tovaru od dodavatelov, ako aj ich akcne plany na odstranenie nedostatkov
 • dodrziavanie reklamacnej politiky
 • dodrziavanie naplanovaneho rozpoctyu v doprave, objednava prepravy a komunikuje s poskytovatelmi preprav
 • denny kontakt so zakaznikmi a zapracovanie ich poziadaviek do produkcneho planu
 • vytvorenie a monitorovanie bepecnostnej zasoby

08/2018 - 01/2019

Administrator - technicka podpora zakaznikom

Zameranie spoločnosti: Ostatné telekomunikačné činnosti

 • vykonávať administratívne, podporné, informačné a štatistické činnosti na úrovni organizácie
 • včasne a profesionálne riešenie požiadaviek a aktualizovanie informácii v interných databázach

11/2017 - 03/2018

Obchodník, koordinácia pobytov

Zameranie spoločnosti: Služby

 • zabezpečenie transportu
 • komunikácia so zákazníkmi na dennej báze
 • predaj produktov zákazníkovi
 • koordinácia a zabezpečenie transportu zákazníkov

04/2011 - 11/2017

Koordinator logistiky

Zameranie spoločnosti: Logistická spoločnosť

 • koordinácia a plánovanie prepráv
 • skúsenosti so zabezpečením komplexného procesu vybavovania prepravných objednávok po dodanie
 • zásielky konečnému zákazníkovi a s tým súvisiace činnosti, vrátane požadovanej dokumentácie a
 • komunikácie s druhými stranami,
 • zabezpečenie operatívnych úloh

08/2006 - 03/2011

Finančný maklér

Zameranie spoločnosti: Finančné služby

 • finančné poradenstvo – úvery, poistenie, investovanie, bankové produkty,
 • komplexný servis, zastupovanie klienta a vybavovanie dokumentov
 • príprava a vypracovanie ponúk
 • skúsenosti s prípravou zmlúv a dokumentov
 • komunikácia so zákazníkmi, finančnými inštitúciami

07/2000 - 07/2006

Technický pracovník

Zameranie spoločnosti: Vzdelávanie

 • inštalácia systému Microsoft Windows
 • inštalácia periférnych zariadení
 • podpora užívateľov

Vzdelanie / Education
1998 - 2004

Lesnícka fakulta

Lesníctvo
1988 - 1992

Gymnázium

2015 - 2020

Kurz: Preprava nebezpečných vecí cestnou dopravou, ADR certifikát

2014

Osvedčenie: VZV

2012

Kurz: ITQ Level 2

2007

Kurz: ECDL