Koordinátor projektov / Projektový manažér / Špecialista na vzdelávanie

cvmango ID: 4928

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
05/2019 - 03/2020

Projektový manažér / Koordinátor dobrovoľníkov

Zameranie spoločnosti: 94992 Činnosti záujmových organizácií

 • riadenie projektov školy, priama účasť na projektoch (zameranie na vzdelávanie, právne úpravy v oblasti vodiacich a asistenčných psov, autizmus a pomoc psov)
 • koordinácia a práca s dobrovoľníkmi - vychovávateľmi šteniat, budúcich vodiacich a asistenčných psov

02/2013 - 10/2018

Projektový manažér

Zameranie spoločnosti: 69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

 • zodpovednosť za prípravu a implementáciu interných projektov
 • návrh projektu, interná-externá komunikácia, implementácia a hodnotenie projektu
 • Resource Management
 • CRM management
 • Client Experience
 • zodpovednosť za chod recepcie a koordinácia práce asistentiek v spoločnosti

2011 - 2013

Konateľ

Zameranie spoločnosti: internetový predaj

2003 - 2009

Manažér vzdelávania

Zameranie spoločnosti: 69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

 • riadenie oddelenia vzdelávania na Slovensku (3ja členovia tímu) a následne aj riadenie administratívnej časti regionálneho oddelenia (11 krajín)
 • zriadenie a riadenie Training Centre v Bratislave
 • organizačné a finančné plánovanie sezóny, koordinácia aktivít v regióne, hodnotenie vzdelávania a spätná väzba od účastníkov

Vzdelanie / Education
1999 - 2004

Pedagogická fakulta

Manažment v sociálnej práci